Our Disney World Vacation!

We’re back from our surprise Disney World vacation, and Mommy’s finally finished going through the pictures, so here it is! There is a different blog post for each day, and they are in order of our trip, so you don’t have to work backwards this time! Here are a list of the posts in order if you want to skip around! Enjoy!

1. Day 1: Surprise! We’re going to Disney! http://blog.beachfamily.us/2015/10/our-super-big-surprise-day-1.html

2. Day 2: Magic Kingdom http://blog.beachfamily.us/2015/10/day-2-magic-kingdom-fun.html

3. Day 3: Back to Magic Kingdom for Splash mountain and a royal breakfast! http://blog.beachfamily.us/2015/10/day-3-back-to-magic-kingdom-for-more.html

4. Day 4: Hollywood Studios and lunch with the Disney Jr. gang! http://blog.beachfamily.us/2015/10/day-4-hollywood-studios.html

5. Day 5: Last day at Magic Kingdom & Space Mountain! http://blog.beachfamily.us/2015/10/day-5-our-last-day-in-parks.html 

6. Day 6: Time to leave Sad smile http://blog.beachfamily.us/2015/10/heading-home.html

1 comment:

Unknown said...

Để gia tăng vận may trong công việc, cách tốt nhất là chọn phong thủy bàn làm việc tốt và vị trí tốt để kê bàn làm việc, kê giường ngủ, chọn hướng ngồi khi làm những việc quan trọng… Vì nếu ngồi ở những vị trí và hướng tốt sẽ giúp gia tăng thời lượng đón nhận khí tốt từ vũ trụ và môi trường xung quanh. Nên chọn hướng bàn làm việc quan trọng. Theo phong thủy, mỗi người sẽ có một quái số riêng dựa vào năm sinh m lịch và giới tính, có thể tính được quái số của mỗi người.
Có hai nhóm hướng là Đông tứ trạch và Tây tứ trạch phù hợp tương ứng với người Đông tứ mệnh hay Tây tứ mệnh. Cũng không kém phần quan trọng hơn là lựa chọn trang trí các vật dụng trên bàn làm việc như cây xanh để bàn nên có để giúp bạn làm việc thoải mái hơn. Cho nên khi bạn có nhu cầu lựa chọn văn phòng làm việc, setup hoàn thành thì nên quan tâm thêm các vấn đề về hướng bàn làm việc theo tuổi để giúp bạn gặp nhiều may mắn trong công việc và thành công hơn!